1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaÚstav tělesné výchovy
otrnk 13.01.2017

Obezita

     Obezita je laickou veřejností mnohdy posuzována pouze jako estetický problém. Nutno konstatovat, že toto vnímání se objevuje i u řady lékařů. Ve skutečnosti však jde do jisté míry o chronické onemocnění, které vzniká interakcí řady genetických a zevních faktorů.
     Nárůst výskytu obezity lze v současnosti označit jako epidemii. Obézních lidí přibývá nejen ve vyspělých zemích, ale dokonce i tam, kde buclatější lidé byli výjimkou - např. v Číně či Thajsku.
     Česká republika zaujímá v Evropě bohužel jedno z předních míst. Mezi námi se pohybuje více než 20 % obézních mužů a více než 30 % obézních žen. Vezmeme-li v úvahu i nadváhu, pak dojdeme k odstrašujícím číslům : 72 % mužů a téměř 70 % žen. Za obézního je považován muž u něhož dojde ke zmnožení podílu tukové tkáně v organizmu nad 25 % a žena nad 30 %. Ke stanovení tohoto podílu je využívána celá řada metod. Čím jsou přesnější, tím jsou však běžně nedostupnější. Nejčastěji se již dlouhou dobu používá index tělesné hmotnosti ( BMI) body mass index.
Podle WHO (World health organisation) IOTF(International obesity task force) jsou kategorie BMI klasifikovány takto:

BMI Kategorie Zdravotní rizika

< 18,5 podváha podvýživa, anorexie
18,5 - 24,9 normál minimální
25,0 - 29,9 nadváha lehce zvýšená
30,0 - 37,9 obezita I.st. středně vysoká
35,0 - 39,9 obezita II.st. vysoká
> 40 obezita III.st velmi vysoká     S každým kilogramem navíc se zvyšuje riziko výskytu diabetu, hypertenze, kardiovaskulárního onemocnění, artrózy velkých kloubů, dušnosti a celé další řady poruch organizmu.
     I když nadváhu a obezitu může ovlivňovat celá řada faktorů jako genetické dispozice, hormonální a metabolické vlivy , léky atd., nejčastější příčinou obezity je nerovnováha mezi příjmem a výdejem energie.
     Civilizační vymoženosti současnosti nás nenutí se příliš hýbat! Je tedy nejvyšší čas přemýšlet o změně životního stylu a stravovacích návycích ! Tím spíš, že zkušenosti s léčbou obézních pacientů prokázaly, že úbytek již o 5 - 10 % snižuje rizikové zdravotní faktory až o 50 %!

Závěr : Omezme příjem kaloricky bohatých potravin, nahraďme živočišné tuky rostlinnými a 3 - 4 krát týdně se alespoň půl hodiny aktivně pohybujme!!

 Internetové vyhledavače a stránky:

http://www.fnusa.cz/
http://www.vfn.cz/
http://www.cplo.cz/
http://www.ikem.cz/
http://www.mnturnov.cz/
http://www.dietolog.cz/
http://www.zuhk.cz/
http://www.zujih.cz/
http://www.merrylinka.cz/
http://www.obezita.cz/
http://www.obesitas.cz/
http://www.dianaklub.cz/
http://www.stob.cz/
http://www.metabolickysyndrom-klub.cz/
http://www.flora.cz/
http://www.lekarna.cz/
http://www.fzv.cz/

Literatura:
Bray G.A et Al: Handbook of Obesity . Marcel Dekker,New York 1998
Češka,R.: Cholesterol a ateroskleróza.Maxdorf Jessenius,Praha 1999
Hainer,V.: Obezita. 2.vydání, Triton,Praha 2003
Hainer,V., Kunešová,M.: Obezita - Etiopatogeneze, diagnostika, terapie.
                                           Galén, Praha 1997
Hainer,V. a kol.: Doporučený standartní postup při léčbě v dospělosti.
                             DMEV 1, 1998, č.4 s 191 - 196
Perlín,C. et al.: Potravinové tabulky. II.díl. Společnost pro výživu,
                          Praha 1993
Svačina, Š.: Metabolický syndrom. Triton, Praha 2001
Svačina, Š.: Metabolické onemocnění v 3.tisíciletí. In: Medicína 3.tisíciletí.
                    Evolving studio, Praha 2000
Svačina, Š.: Obezita a diabetes. Maxdorf Jessenius, Praha 2000
Wadden, T.A., Stunkard, A.J.(Eds.): Handbook of Obesity Treatment.
                                                            Guilford, New York 2002

 

počet zobrazení: 4725 poslední aktualizace: otrnk, 13.01.2017
Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.