1. lékařská fakultaUniverzita KarlovaÚstav tělesné výchovy
otrnk 13.01.2017

Aerobní a anaerobní zátěž


     Aerobní zátěž (cvičení) - z angl. aerobics - je dlouhodobé cvičení, které má vytrvalostní charakter. Obvykle trvá nejméně 20-30 minut. Zatěžuje výrazně kardiovaskulární a respirační soustavu a vyžaduje velkou spotřebu kyslíku. Čím je časový úsek delší, tím je intenzita zátěže v časové jednotce nižší a tím je pak nižší i energetická přeměna. Metabolismus probíhá v rovnovážném stavu za plného hrazení dodávkou kyslíku.

     V prvních 20-30 minutách jsou hlavním energetickým zdrojem sacharidy. Nejprve jsou spalovány zásoby glykogenu v pomalých svalových vláknech, pak se využívá krevní glukóza. Současně stoupá využívání tuků, přičemž rozsah jejich spalování závisí na mnoha faktorech.

     Za nejdůležitější efekt při aerobním tréninku se považuje z hlediska zdravotní prevence snižování celkového cholesterolu nebo spíše zvyšování hladiny HDL - cholestrolu.

     Anaerobní zátěž - je krátkodobá (několik desítek vteřin) trvající pohybová aktivita, při které získává sval energii převážně cestou anaerobní glykolýzy. Jako odpad vzniká ve svalech laktát způsobující svalovou únavu. (sprinty, skoky, hody, vrhy, mety, vzpírání atd.)

Literatura:
Cooper, R. K. : Health and fitness Excellence. Houghton Morfin 
                         Company. USA, 1989       
Dovalil, J. : Pohybové schopnosti a jejich rozvoj ve sportovním 
                    tréninku. VMO ÚV   ČSTV Praha, 1986
Goméz, R. A.: Aerobik a step aerobik. Ottovo nakladatelství, 2009
Hájková, J. a kol.: Aerobik, soutěžní formy. Grada, 2006
Havlíčková, L. a kol. : Fyziologie tělesné zátěže I. UK Praha, 1991
Hejnová, J., Stejskal, P. : Praktické problémy proskripce intenzity 
                                         zatížení v rámci programu tělesné
                                         aktivity.ÚTL 3. LF UK Praha
Choutka, M., Dovalil, J. : Sportovní trénink, Olympia Praha,1997
Máček, M., Máčková, J. : Fyziologie tělesných cvičení. ONYX Praha, 
                                         1995
Máček, M. Vávra, . : Fyziologie a patofyziologie tělesné zátěže. 
                                 Avicenum Praha, 1998
Program prevence kardiovaskulárních onemocnění v ČR. SZÚ,1995
Skopová, M., Beránková, J. : Aerobik-kompletní průvodce. Grada, 2007
Stejskal, P. : Pohybová aktivita a zdraví. HSP Praha, 1994
Stejskal, P. : Proskripce trvání tréninku, jeho energetického výdeje 
                     ÚTL 3. LF UK Praha
Tichý, M. : Funkční diagnostika pohybového aparátu...... 1994
Tělesná aktivita a kardiovaskulární zdraví, JAMA, 1966

počet zobrazení: 20426 poslední aktualizace: otrnk, 13.01.2017
Hodnocení: (hodnotil 1 uživatel) Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.