1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy - Ústav tělesné výchovy
czech english
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy - Ústav tělesné výchovy 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy - Ústav tělesné výchovy

Všeobecné informace ke kurzům


Studenti, kteří mají zájem o některý z kurzů, který pořádá ÚTV 1. LF  budou postupovat následovně:

l. Vybraný kurz si zapíší při zápisu do dalšího akademického roku do indexu a do SISu. Kurz by si měli zapsat jen posluchači se skutečným zájmem, protože se podle počtu zájemců objednávají kapacity v zajímavých objektech. Neuváženým zápisem do SISu by tak byla zbytečně blokována místa pro ostatní uchazeče.

2. Definitivní přihlášení potom probíhá osobně na ÚTV, Salmovská 5, Praha 2 (v listopadu pro zimní kurzy, na začátku letního semestru pro masérské kurzy  a v dubnu pro letní kurzy), kdy si posluchači vyberou termín a objekt dle nabídky a zaplatí poplatek za kurz.

3. Všichni účastníci kurzů musí mít na dobu konání akce sjednáno úrazové a léčebné pojištění!!!!!

Posluchači, kteří se z kurzu odhlásí pozdě, nebo se kurzu nezúčastní vůbec, musí počítat se stornopoplatky!!

Podrobné informace jsou vždy v předstihu publikovány na webových stránkách našeho ústavu a na nástěnkách. Doporučujeme tyto dva zdroje informací sledovat.