1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy - Ústav tělesné výchovy
czech english
1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy - Ústav tělesné výchovy 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy - Ústav tělesné výchovy

Všeobecné informace ke kurzům


 Studenti, kteří mají zájem o některý z kurzů,  pořádaných ÚTV 1. LF  budou postupovat následovně:

l. Vybraný kurz si zapíší v prvním týdnu dalšího akademického roku osobně na ÚTV, Salmovská 5, Praha 2.

Až poté jim bude zapsán do SIS. Kurz by si měli zapsat jen posluchači se skutečným zájmem, protože se podle počtu zájemců objednávají kapacity v zajímavých objektech.

2. Definitivní přihlášení potom probíhá osobně na ÚTV, Salmovská 5, Praha 2 (v listopadu pro zimní kurzy, na začátku letního semestru pro masérské kurzy  a v dubnu pro letní kurzy), kdy si posluchači vyberou termín a objekt dle nabídky a zaplatí poplatek za kurz.

3. Všichni účastníci kurzů musí mít na dobu konání akce sjednáno úrazové a léčebné pojištění!!!!!

Posluchači, kteří se z kurzu odhlásí pozdě, nebo se kurzu nezúčastní vůbec, musí počítat se stornopoplatky!!

Podrobné informace jsou vždy v předstihu publikovány na webových stránkách našeho ústavu a na nástěnkách. Doporučujeme tyto dva zdroje informací sledovat.